Levotočivé / Stropní otvor:

čtyřhranný tvar L kruhový

* Běžně používané tvary stropního otvoru. Nepravidelné tvary oměřujeme až při přípravě projektu.