sleva 15%
schody lev� �ipka prav� �ipka
ZAVOLEJTE SI PRO CENOVOU POPTVKU
na telefonn slo:
724 231 329

Schody na zakzku od eskho vrobce


Nam oborem jsou schody a schodit

Vyrbme devn schody a devn schodit. Specializujeme se na vrobu schod a mme za sebou nkolik tisc zrealizovanch zakzek na schodit. Dv destky let zkuenost v tto oblasti, spolen s vyuvnm nejmodernjch vrobnch postup, nm pomh doshnout a garantovat spokojenost naich zkaznk a to nejen v R. Schody a schodit od ns najdete po cel Evrop.


Nae moto

Ctme a respektujeme individualitu kadho zkaznka. Proto je kad nmi vyroben schodit originlem, kad schody vsledkem pn naeho zkaznka. Individuln pstup a vysok kvalita slueb od zamen a po odbornou mont je nam zkladnm mottem.


Jak schody a schodit vyrbme

Vroba schod je konstrukn navrena a pipravena pomoc specializovanch potaovch program. Souasn s nvrhem nabzme profesionln poradenstv a pomoc pi vbru idelnho typu schodit. Do pesn zamenho prostoru jsou navreny poadovan schody a po jejich odsouhlasen a doeen detail probh vlastn vroba na CNC obrbcch centrech. Kad schodit je ped dokonenm sestaveno, m je ovena jeho kompletnost a usnadnna nsledujc mont. Schodit i jednotliv schody jdou ped expedic k zkaznkovi znovu peliv zkontrolovny a zabaleny. Nae schody a schodit vyrbme za vyuit kombinace nejmodernjch technologi a osvdench emeslnch postup.


Pouvan materly

Schody a schodit vyrbme z materil nejvy kvality. Vysoce kvalitn masivn desky zskvme od provench dodavatel. Schody a schodit vyrbme ze irok kly masivnch domcch i exotickch devin.


Schody a schodit od TREPP-ARTu to prav pro V dm


Stavba i rekonstrukce vnitnho schodit je pomrn sloit proces, kter se vyplat penechat odbornkm. Npady a tvr energii lze vloit do nvrhu, manuln se meme realizovat pi drobnch designovch dekoracch a dlch pravch.
zdroj: svet-bydleni.cz
.. pokraovn lnku


Vybran typ schodit vychz vdy jako kompromis poadavk zkaznka a stavebn konstruknch monost. Vbr materilu a konstruknho een musme pizpsobit charakteru objektu natst dnes prakticky neexistuj omezen. Na schoditi se setkvme se devem, bezpenostnm sklem, keramikou, ocel, hlinkem.
zdroj: infobydleni.cz
.. pokraovn lnku

Aktuln ze svta schod

podzim 2014
Prav te zskte odeslnm cenov potvky 15% slevu z ceny. POPTVKOV FORMUL

z 2014
Na naem webu najdete pes 360 fotografi schodi. Fotografie jsou lenny pro pehlednost do pti zkladnch skupin. Vae vybran schody tak mete vidt na ji realizovanch zakzkch.

SCHODY A FOTOGALERIE

bezen 2014
Pouijte n grafick konfigurtor, umon vm atraktivn formou zobrazit pouit jednotlivch prvk. V krtkm ase si tak mete porovnat vyrbn typy schodi a varianty zbradl.

KONFIGURTOR 3D

leden 2014
Mte zjem o nvrh schodit s orientan cenou. Chcete nm zaslat stavebn vkres. Pouijte nae poptvkov formule. POPTVKOV FORMUlL[CNW:Counter]

© 2002 - 2014 Trepp-art, s.ro. V�echna pr�va vyhrazena.